Koncept přeshraničního rozvoje je připraven

11.09.2020Projekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem...


Zapojte se k připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

31.07.2020

Zapojte se k připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

Euroreigion Nisa a města Žitava a Liberec pracují společně se smluvním partnerem kanceláří Futour Drážďany na Rozvojové koncepci pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava 2030. Připomínkovat vzniklý návrh koncepce můžete do 22. 8. 2020.

Dotazník pro přípravu CZDE programu (2021-2027)

04.06.2020

JIŽ JEN DO ZÍTŘKA (5.6.2020) je možné odevzdávat dotazníky, které mohou ovlivnit priority pro další období (2021-2027) v CZDE programu. Najděte si pár minut a pomozte nasměrovat prostředky v přeshraniční spolupráci správným směrem.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY PO ROCE 2021? (CZDE) - OVLIVNĚTE NA CO PŮJDOU FINANCE!

Důležitým...


Projekty SN-CZ sdělení SAB projektovým partnerům

08.05.2020

Spojte se s námi neprodleně, jakmile zjistíte, že projekt v důsledku aktuální situace nelze realizovat podle plánu. Situaci probereme a společně nalezneme pro Váš projekt řešení.

Možnost prodloužení realizace u CZ-PL mikroprojektů

29.04.2020

V odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat činnosti v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců. Každý takový případ bude posuzován individuálně. Rozhodnutí v této věci přijímá Euroregionální řídící výbor (možné i...


Pokud není možné realizovat v původně plánovaném termínu

17.03.2020

Česko-polské mikroprojekty a česko-saské malé projekty

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu

(např. hromadné akce, setkání apod.) zvažte posun časového harmonogramu realizace aktivit projektu, pokud to není možné, zvažte zrušení těchto aktivit formou žádosti o změnu (týká...


Omezení provozu kanceláře ERN

17.03.2020

Vzhledem k aktuální situaci pracujeme s kolegy z domova.

Pokud potřebujete, kontaktujte nás emailem nebo v naléhavých případech přes telefon.

Mgr. Ondřej Havlíček +420777935280

Ing. Jaroslav Koreň +420605939342


Workshopy pro CZDE spolupráci

27.02.2020

Máte zajímavý nápad na přeshraniční projekt?
Hledáte v Sasku partnera pro tento projektový záměr?

Pokud ano, jsou pro Vás naše workshopy to pravé! Poznejte další příznivce přeshraniční spolupráce, poraďte se se zkušenými kooperačními partnery a...


Cesta společnou historií ke společné budoucnosti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

26.02.2020

Cesta společnou historií ke společné budoucnosti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002065

Projekt je financován prostřednictvím dotačního programu: Program Interreg V-A Česká republika – Polsko...


Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

02.01.2020

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2018:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 12 957 982,94 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady: 9 098 194,30 Kč

celkové výnosy:  10 062 035,39 Kč

pohledávky:  9 256 898,97  Kč

podíl na...


<<<
11
...
20
>>>Celkem:856