Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

06.01.2022

 

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2020:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 1 984 628,67 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady:8 329 983,55 Kč 

celkové výnosy:  11 434 955,02 Kč

pohledávky:  14 830,00  Kč

podíl na...


Navždy nás opustil Andrzej Jankowski, dlouholetý ředitel Euroregionu Nysa

14.11.2021

 
S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil Andrzej Jankowski, dlouholetý ředitel Euroregionu Nysa.
 

Na zasedání 22. Řídícího výboru byly schváleny 2 projekty

04.11.2021

Na zasedání Řídícího výboru Fondu malých projektů ČR - Sasko byly dne 4. listopadu 2021 schváleny 2 malé projekty. Na české straně byly navázány dotační prostředky ve výši 5.902, 89 € a na němeké straně ve výši 9.065,84 €.

Na české straně jsou dotační prostředky na malé projekty kompletně...


České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

28.07.2021

 

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda...


Online dotazník "Dopady uzavření hranic na přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa"

26.07.2021

 

ZAPOJTE SE DO STUDIE POMOCÍ ONLINE DOTAZNÍKU!

 

Euroregion Nisa spolu s Technickou univerzitou v Liberci realizuje studii zaměřenou na dopady uzavření hranic mezi ČR, Německem a Polskem na přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa.

Velmi stojíme o zkušenosti lidí žijících v pohraničí, a proto se na Vás obracíme s...


Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

28.12.2020

 

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2019:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 4 556 535,67 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady: 9 500 540,26 Kč 

 

celkové výnosy:  10 026 059,84 Kč

pohledávky:  0,00  Kč

podíl na...


ERN vydal dvě nové brožurky

30.10.2020

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech

Projektoví partneři Euroregion Nisa a Euroregion Neisse e.V. vydali dvě nové brožurky v rámci malého projektu "Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech", reg.č. ERN-0918-CZ-16.05.2019. Projekt byl spolufinancován z Fondu malých projektů v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný...


Koncept přeshraničního rozvoje je připraven

11.09.2020Projekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem...


Zapojte se k připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

31.07.2020

Zapojte se k připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

Euroreigion Nisa a města Žitava a Liberec pracují společně se smluvním partnerem kanceláří Futour Drážďany na Rozvojové koncepci pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava 2030. Připomínkovat vzniklý návrh koncepce můžete do 22. 8. 2020.

<<<
11
...
20
>>>Celkem:864