Den otevřených podstávkových domů 29.5.2022

23.05.2022 Tisknout

 

Den otevřených podstávkových domů

V neděli 29. května 2022 se otevře zvídavým návštěvníkům více než 80 podstávkových domů.

Prohlídka těchto zvláštních dřevostaveb je možná mezi 10.00 a 17.00 hod. Současně bude probíhat doprovodný program.

Polští a čeští sousedé jsou rovněž zapojeni do programu. Lze sledovat trend, že tato lidová architektura nabývá ve Slezsku a v Čechách rok od roku stále více na popularitě. Roste i zájem jednotlivců o odborné opravy podstávkových domů. Obzvláště je ceněna kvalita tehdejší stavební konstrukce.

Současně se „Dnem otevřených podstávkových domů“ proběhne i „8. Den německých hrázděných staveb“.

Centrální zahájení se bude konat v 10 hod v Ebersbach-Neugersdorfu, v části obce Neugersdorf, v sídle nadace podstávkových domů (bývalá textilka C. G. Hoffmann).

Tento den nabídne platformu pro rozhovory vlastníků domů s řemeslníky. Budou prezentována řemesla jako např. hlínaři, tesaři nebo restaurátoři. V nabídce jsou i osvědčené prohlíky s průvodcem v Cunnewalde a v Großschönau.

Podrobný program je k dispozici pouze v německém jazyce:

https://www.stiftung-umgebindehaus.de/uploads/TdoU/2022/offenes_Umgebindehaus_2022.pdf

 

Otwarty Dzień Domów Przysłupowych!

W niedzielę 29 maja 2022 r., w ramach Otwartego Dnia Domów Przysłupowych, zostanie otwartych dla zwiedzających ponad 80 domów przysłupowych.

W godzinach 10:00-17:00 będzie możliwe zwiedzanie tych wyjątkowych drewnianych domόw. Ponadto w planie jest kilka dodatkowych wydarzeń oraz tematyczne zwiedzanie okolicy z przewodnikiem.

Znaczący udział w programie z 39 ofertami mają także nasi sąsiedzi - Polska i Czechy. Można zauważyć, że architektura ludowa w regionie Śląska i Czech z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jednoznacznie rośnie liczba osόb zainteresowanych indywidualną przygodą, jaką jest renowacja domu przysłupowego. W szczególności coraz bardziej doceniana jest jakość ówczesnych metod budowniczych.

W terminie Otwartego Dnia Domów Przysłupowych odbywa się także 8. Niemiecki Dzień Domów Schahulcowych.

Centralne otwarcie wystawy odbędzie się o godz. 10.00 w Ebersbach-Neugersdorf (dzielinica Neugersdorf) w siedzibie Fundacji Domόw Przysłupowych (siedziba zakładu tekstylnego C. G. Hoffmann).

Dzień ten ma przede wszystkim na celu, zaoferować platformę do nawiązania kontaktόw oraz do rozmόw między zaintersowanymi a właścicielami domόw czy rzemieślnikami na tematy dot. udanych rozwiązań renowacyjnych czy też nowoczesnego stylu życia i pracy w tym szczególnym typie domu. Ponownie odbędą się pokazy rzemiosła, m.in. z udziałem gliniarzy, stolarzy i restauratorów, a także tematyczne zwiedzanie okolizy z przewodnikiem, m.in. do Cunewalde i Großschönau.

Broszurę programową (w języku niemieckim) można pobrać na stronie

https://www.stiftung-umgebindehaus.de/uploads/TdoU/2022/offenes_Umgebindehaus_2022.pdf.

 

Tag des offenen Umgebindehauses!

Am Sonntag, den 29. Mai 2022 werden mehr als 80 Umgebindehäuser für schaulustige Besucher zum Tag des offenen Umgebindehauses geöffnet sein.

Zwischen 10:00-17:00 Uhr können diese besonderen Holzhäuser besichtigt werden. Zusätzlich finden kleinere Veranstaltungen und spezielle Ortsführungen zu Umgebindehäusern statt.

Die polnischen und tschechischen Nachbarn bringen mit 39 Angeboten zu Umgebindehäusern ebenfalls einen beachtlichen Anteil in das Programm mit ein. Es ist zu spüren, dass die Volksbauweise in Schlesien und Böhmen von Jahr zu Jahr mehr Beachtung und Interessenten findet, die sich auf das individuelle Abenteuer der Umgebindehaus Sanierung einlassen. Besonders die Qualität der damaligen Bauweise wird immer mehr geschätzt.

Zeitgleich zum Tag des offenen Umgebindehauses wird der 8. Deutsche Fachwerktag ausgetragen.

Die zentrale Eröffnung findet 10:00 Uhr in Ebersbach-Neugersdorf OT Neugersdorf an der Geschäftsstelle der Stiftung Umgebindehaus (Stammhaus der Textilfirma C. G. Hoffmann) statt.

Dieser Tag soll vor allem wieder denen eine Plattform bieten, die mit Besitzern und Handwerkern ins Gespräch kommen wollen, um sich über gelungene Sanierungslösungen sowie über modernes Wohnen und Arbeiten in diesem speziellen Haustyp zu informieren. Handwerksvorführungen, unter anderem mit Lehmwerker, Zimmerer oder Restaurator und die bewährten Führungen z.B. in Cunewalde und Großschönau werden wieder angeboten.

Das Programmheft (in deutscher Sprache) steht zum Download unter

https://www.stiftung-umgebindehaus.de/uploads/TdoU/2022/offenes_Umgebindehaus_2022.pdf

zur Verfügung.

 

Zpět na seznam zpráv