Elektronická knihovna

Cena ERN 2012

publikace
2012

- - -

V prosinci 2012 se konalo na Státním hradu Grabštejn páté slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2012. Tato soutěž dlouhodobě hodnotí nejen kvalitu společných přeshraničních projektů,...

Ročenka Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2011

publikace
2011

Základní údaje o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN). Stručná charakteristika české, německé a polské části ERN, grafy a kartogramy. Porovnání jednotlivých částí ERN v časové řadě.

 

Cena ERN 2010

publikace
2010

- - -

Již potřetí se v roce 2010 na podzim sešla patnáctičlenná mezinárodní porota, aby stejně jako v letech 2008 a 2009 vyhodnotila nejúspěšnější příhraniční partnerství Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa...

ERN 1990 – 2010

leták
2010

- - -

ERN

ERN 1990 – 2010

leták
2010

- - -

ERN

ERN 1990 – 2010

leták
2010

- - -

ERN

1
...
10
>>>Celkem:50