Jazyk sousedů od začátku

 

Financování: Interreg Česko – Sasko 2021–2027

Finanční podpora EU (EFRR):

1.971.101,74 €

Doba realizace projektu:

18.10.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři:

  • Lead partner: Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen e.V.
  • Landkreis Görlitz / Sächsische Landesstelle für Nachbarsprachen
  • Euroregion Erzgebirge e.V.
  • Euroregion Krušnohoří - česká část
  • Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
  • Euroregion Neisse e.V.
  • Euroregion Nisa
  • Euroregion Elbe/Labe Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V.
  • Euroregion Labe
  • Západočeská univerzita v Plzni / Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem

Cíle a obsah:

Podél celé česko-saské hranice se budou testovat různé modelové přístupy k realizaci jazykové koupele integrované do každodenního života MŠ. Děti se jazyky nejlépe učí prostřednictvím autentických interakcí. Setkávají se přitom nejen s jazykem, ale i s kulturou a tradicemi sousední země a mají první osobní zážitky se sousedy. To pomáhá u dětí a dospělých odbourávat předsudky a stereotypy a podpořit toleranci mezi kulturami. Prostřednictvím rozvoje a zřizování sítí školek ve všech 4 euroregionech dochází k propojování těchto institucí. PP mohou těžit ze zkušeností a osvědčených postupů a spolupracovat na podpoře sousedních jazyků. Kromě toho budou pedagogičtí pracovníci společně kvalifikováni. To přispívá k udržitelnému zavádění sousedních jazyků v mateřských školách, zviditelňuje je a posiluje spolupráci mezi zeměmi. Vědecká podpora odborného poradního sboru a monitorování povedou k účinnému hodnocení výsledků projektu. Z toho budou vyvozena doporučení pro opatření v oblasti politiky v obou zemích, která jsou zaměřena na vytvoření udržitelných rámcových podmínek pro sousedské jazykové vzdělávání od raného věku.
 

Souhrnné informace k projektu a jeho aktivitám všech projektových partnerů:

Projekt SN-CZ - LaNa (nachbarsprachen-sachsen.eu)

 

Aktivity projektu za Euroregion Nisa:

29.04.2024 Ústí nad Labem úvodní konference projektu 
24.04.2024 online koordinační schůzka projektových partnerů
26.03.2024 online účast na koordinační schůzce projektových partnerů
06.03.2024 online 1. informační setkání v rámci sítě česko-saských MŠ v Euroregionu Nisa, zápis zde
08.02.2024 online účast na koordinační schůzce projektových partnerů
16.01.2024 online účast na koordinační schůzce projektových partnerů