V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

 

Financování: Program přeshraniční spolupráce Interreg V - A Česká republika - Polsko

 

Pandemie koronaviru způsobila nové výzvy v oblasti přeshraniční spolupráce. Tak jako nikdy předtím je nyní nutné vytvořit síť spolupráce subjektů z obou stran hranice, aby se omezilo negativním dopadům pandemie, a aby se také vytvořili mechanismy pro řešení v podobných krizových situacích v budoucnu. Zřízení informačního střediska, setkání pracováních skupin a organizace webinářů jsou odpovědí na očekávání obyvatel a institucí z česko-polského příhraničí.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, která se může objevit i v budoucnu. Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:

  1. zřízení moderního Informačního střediska (IS)
  2. organizace webinářů,
  3. organizace setkání pracovních skupin.

 

Doba realizace: 1.7.2021 – 30.6.2023

Lead-partner: Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o.

Projektoví partneři: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Euroregion Nisa

 

Zrealizované aktivity projektu na straně ERN:

25.-26.10.2021 dvoudenního setkání projektového týmu v Liberci

22.08.2022 Webinář "Podpora rozvoje venkovského prostoru v ČR a Polsku"

Záznam:

29.09.2022 Webinář "Vzdělávání dětí a mládeže v knihovnách v ČR a Polsku"

Záznam:

18.10.2022 Webinář "Cestovní ruch v ČR a Polsku v (po) covidové době – aktuality, problémy a výzvy"

Záznam:

21.10.2022 Webinář "Fungování muzeí a galerií v ČR a Polsku v (po) covidové době – aktuality, výzvy, projekty"

Záznam: