FMP Česko - Sasko spuštění systému

15.11.2023 Tisknout

Dne 14. 11. 2023 byl spuštěn elektronický systém pro podávání projektových žádostí do Fondu malých projektů Česko - Sasko v Euroregionu Nisa. Můžete žádat o dotační podporu pro Vaše přeshraniční setkávací projekty v česko-saské spolupráci, konzultovat s námi Vaše projektové záměry a vyplnit projektovou žádost. V současné chvíli lze žádat pouze na podporu takových projektů, u nichž lze doložit počet účastníků.

Neváhejte se obrátit na kontakatní osoby e-mailem nebo telefonicky. Osobní konzultaci je možné domluvit podle Vašich potřeb v Žitavě nebo v Liberci v Evropském domě.

Lenka Kotrbancová - kotrbancova(at)euroregion-neisse.de        tel.: +420 608 854 217

Lucie Hobrlantová - hobrlantova(at)euroregion-neisse.de          tel.: +420 608 879 329

Navštivte naše webové stránky:

www.euroregion-neisse.de nebo www.ern.cz - sekce Fond malých projektů Česko - Sasko

 

Odkaz pro podávání projektových žádostí:

https://www.euroregion-neisse.de/cs/fond-malych-projektu/fond-malych-projektu-interreg-sasko-ceska-republika-2021-2027/podavani-projektove-zadosti

 

Co je to malý projekt ve FMP Česko - Sasko?

Malý projekt je realizovaný alespoň jedním českým a jedním saským partnerem. Je zaměřený především na setkávací aktivity a má přínos pro Euroregion Nisa. Cílem projektů je zlepšení komunikace v přeshraničnbím regionu, budování vzájemné důvěry a přátelských vztahů a výměny zkušeností. Náplní projektů jsou setkání, workshopy, semináře, informační akce, konference, soutěže, slavnosti, výměnné pobyty, informační systému a další. Dotační podpora činí 80 % celkových výdajů, max. však 20.000 EUR. Celkové výdaje by neměly přesahovat 30.000 EUR. Podávání žádodstí o dotaci je průběžné, o podpoře projektu rozhoduje dvoustranný lokální řídící výbor zpravidla čtyřikrát ročně.

 

 

Zpět na seznam zpráv