Cesta společnou historií ke společné budoucnosti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

26.02.2020 Tisknout

Cesta společnou historií ke společné budoucnosti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002065

Projekt je financován prostřednictvím dotačního programu: Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020

 

Vedoucí partner: Euroregion Nisa

Partner projektu: Euroregion Nysa

Období realizace: 1.10.2019 až 29.2.2020

 

Hlavní cíl projektu: 

Projekt si kladl za cíl dosáhnout pomocí společné cesty do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi a podzemního města Osówka, odborného výkladu o historii, a setkání se stejně smýšlejícími lidmi na druhé straně hranice, odbourání předsudků a zlepšení negativního efektu hranice. Projektem bylo podníceno vnímání příhraničí jako kontaktního prostoru, který má i přes desítky let rozdělení hranicí společnou historii a může se zde vytvářet nová identita napříč hranicemi. Společný dějinný vývoj byl prezentován uchopitelným způsobem, kombinací odborného výkladu a zážitků na místě v navštívených lokalitách.

Lepší informovanost obyvatel o společné historii vede k dlouhodobému zvýšení zájmu o sousední zemi. Byla podnícena identifikace s územím Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Bylo podpořeno vnímání česko-polského příhraničí jako kontaktního prostoru.

 

Aktivity projektu:

V rámci projektu došlo k uskutečnění 3x dvoudenní cesty do polské části ERN. Tematickým rámcem této projektové aktivity byl historický vývoj a společné historické dědictví česko-polského příhraničí se zaměřením na 20. století. Každá ze tří skupin měla stejný program. První den účastníky přepravil autobus do Osvětimi, kde byla zajištěna komentovaná prohlídka bývalého koncentračního tábora. Druhý den došlo k přesunu do Osówky, kde proběhla komentovaná prohlídka podzemního města vybudovaného nacisty. Na programu druhého dne bylo také setkání s polskými nadšenci do historie a místním starostou Osówky. Zde byl otevřen dialog o dramatických událostech minulého století v přátelském prostředí a došlo k navázání nových kontaktů. Koordinace a plánování aktivity proběhly za komunikace s polským partnerem.

Lepší informovanost obyvatel o společné historii vede k dlouhodobému zvýšení zájmu o sousední zemi. Byla podnícena identifikace s územím Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Bylo podpořeno vnímání česko-polského příhraničí jako kontaktního prostoru.

 

www.cz-pl.eu

FMP CZPL Euroregion Nisa

 

Zpět na seznam zpráv