Cena ERN 2010

01.01.2010Tisknout

- - -

Již potřetí se v roce 2010 na podzim sešla patnáctičlenná mezinárodní porota, aby stejně jako v letech 2008 a 2009 vyhodnotila nejúspěšnější příhraniční partnerství Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2010.

Toto ocenění není uznáním kvalit jednotlivých projektu, ale ocenění samotné přeshraniční dlouhodobé spolupráce. Euroregion Nisa vznikl v roce 1991 jako potřeba propojit území, které bylo vlivem 2. světové války, stehováním obyvatel, posunem hranic a následnou devastací materiální i duchovní, silně poznamenáno. Hlavní myšlenka našeho Euroregionu je tyto pokřivené vztahy postupně narovnávat a k tomu mimo jiného slouží i Cena, která byla společně vypsána již potřetí. Ve třech zatím uskutečněných ročnících Ceny Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa soutěžilo celkem 112 přeshraničních partnerství.

 

Zpět na seznam