FOND MALÝCH PROJEKTŮ TURÓW

 

Termíny výzev

 Pořadové číslo výzvy

Vyhlášení výzvy

Zahájení příjmu projektových žádostí

Ukončení příjmu projektových žádostí 

1. 14.12.2022  16.01.2023 16.02.2023
2. 09.06.2023 09.07.2023 05.09.2023
3. 12.01.2024 01.02.2024 30.06.2024