Koncept přeshraničního rozvoje je připraven

11.09.2020 TisknoutProjekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Číslo žádosti: 100282204

 

Koncept přeshraničního rozvoje je připraven

Zpracovatelé dokončili práce na Konceptu rozvoje pro rozvojovou oblast Liberec-Žitava. Přispěje k lepšímu propojení regionu Trojzemí.


Česko-německý tým zpracovatelů představil 11. září 2020 v Radničním sále žitavské radnice Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec-Žitava. Setkání se účastnili zástupci dotčených měst a regionů.

V úvodu setkání vyjádřil zástupce primátora města Žitava Jens Hentschel-Thöricht přesvědčení, že Koncept rozvoje přispěje k dalšímu propojení regionu Trojzemí. Strategická spolupráce mezi Libercem a Žitavou podle něj přinese Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa řadu výhod. Shoda na společných prioritách rozvoje a opatřeních při zohlednění místního hospodářství, zájmů občanů a názorů odborné veřejnosti, je důležitým impulzem pro přeshraniční rozvoj regionu a zlepšení kvality života v daném území.

Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec, vyjádřil česko-německému týmu zpracovatelů poděkování. Dokument podle Zámečníka představuje dobrý základ, na němž může Liberec i Žitava stavět a navrhované klíčové projekty realizovat. Prioritou by přitom měly být projekty v jazykové oblasti, konkrétně projekt „Bilingvní školy a školky“, a také „Česko-německé centrum jazykové kompetence“. Za důležité označil liberecký primátor také projekty z oblasti dopravy, zejména ty, jejichž cílem je zlepšení vnitřního propojení regionu Trojzemí a rychlé železniční napojení na metropole Prahu, Berlín a Drážďany. Pro využití předložených podkladů a rychlé pokračování prací na klíčových projektech se v závěru setkání vyslovila také liberecká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Zástupci týmu zpracovatelů, prof. Karel Maier (ČVUT Praha), který se jednání účastnil prostřednictvím videohovoru, Melanie Knievel a Johannes von Korff (FUTOUR Dresden), nejprve nastínili postup, který při tvorbě koncepce použili, poté představili vlastní výsledky práce. Uvedli výňatky z analýzy silných a slabých stránek regionu Trojzemí, z ní odvozenou potřebu jednání a vizi i cíle dalšího přeshraničního rozvoje. Zvláštní pozornost věnovali klíčovým projektům, na nichž se města Žitava (nositel projektu) a Liberec (partner projektu) shodla. Tyto klíčové aktivity by měly být v průběhu nadcházejících deseti let realizovány.

Vyhotovení koncepce bylo financováno z prostředků Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Dvousvazkový Koncept pro rozvojovou oblast Liberec-Žitava je pro zájemce k dispozici v českém a německém jazyce na adrese:
http://liberec-zittau.mapovyportal.cz/.

Zpět na seznam zpráv