Pokud není možné realizovat v původně plánovaném termínu

17.03.2020 Tisknout

Česko-polské mikroprojekty a česko-saské malé projekty

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu

(např. hromadné akce, setkání apod.) zvažte posun časového harmonogramu realizace aktivit projektu, pokud to není možné, zvažte zrušení těchto aktivit formou žádosti o změnu (týká se menších doprovodných akcí, které nejsou klíčové pro dosažení cílů projektu).  V případě klíčových akcí prosíme o individuální konzultace s manažery ERN za účelem nalezení náhradních možností realizace aktivit projektu.

Příjemce je povinen vyvinout maximální úsilí pro minimalizaci finančních dopadů zrušení akcí. Veškeré storno poplatky a vícenáklady spojené s nezbytnými opatřeními v oblasti prevence proti šíření koronaviru budou posuzovány individuálně na základě žádosti o změnu (vyjma pravidel stanovených v Programové dokumentaci, která zůstávají nadále v platnosti).

Česko-polské mikroprojekty

Žádosti o změnu konzultujte přes emailové kontakty uvedené na stránkách euroregionu.

Následně prokonzultovanou Žádost o změnu zadejte do systému (mseu.mssf.cz), finalizujte a podepište kva­lifikovaným elektronickým podpisem.

Česko-saské malé projekty

Žádosti o změnu konzultujte přes emailové kontakty uvedené na stránkách euroregionu.

Prokonzultovaná Žádost o změnu se zasílá emailem manažerům česko-saského programu.

 

 

Zpět na seznam zpráv