Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

02.01.2020 Tisknout

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2018:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 12 957 982,94 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady: 9 098 194,30 Kč

celkové výnosy:  10 062 035,39 Kč

pohledávky:  9 256 898,97  Kč

podíl na základním kapitálu: 0,75%

Zpět na seznam zpráv