Zittau 1654-62

01.07.2014Tisknout

- - -

 

Zittau 1654-62, H. Richter („kopíroval věrně dle originálu"), kolorovaná kresba, nedatováno, patrně 19. století, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 3080-3221

Jedná se údajně o kopii staršího vyobrazení Žitavy ze 17. století, resp. z časů krátce po uzavření Vestfálského míru a ukončení třicetileté války. Město spatřujeme od řeky, zřejmě Nisy, přes niž se zcela vpravo klene kamenný most, uprostřed ji pak využívá mlýn. V popředí před hradbami stojí hrázděné patrové domky a dva kostelíky, jež oddělují pole a louky. Za městským opevněním se zvedají desítky prostých štítů obydlí s červenými sedlovými střechami. Vysoko nad ně ční modré střechy věží kostelů, radnice a městských bran. V pozadí jen slabým náznakem pohlížíme na kopcovitý horizont Žitavska.

 

Zittau 1654-1662, H. Richter („originalgetreu kopiert"), koloriertes Gemälde, ohne Datierung, wahrscheinlich 19. Jahrhundert, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 3080-3221

 Es handelt sich angeblich um eine Kopie einer älteren Darstellung Zittaus aus dem 17. Jahrhundert bzw. aus der Zeit kurz nach Unterzeichnung des Westfälischen Frieden und Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der Blick auf die Stadt ist vom Fluss, wahrscheinlich der Neiße, gerichtet, über den Fluss führt ganz rechts eine Steinbrücke, in der Mitte befindet sich wiederum eine Mühle. Im Vordergrund vor der Stadtmauer stehen mehrstöckige Fachwerkhäuser sowie zwei Kirchlein, die die Felder und Weisen trennen. Hinter der Stadtbefestigung erheben sich Dutzende Giebel mit roten Satteldächern. Hoch über ihnen ragen die Türme von Kirchen, dem Rathaus und den Stadttoren empor. Im Hintergrund ist leicht der hügelige Horizont des Gebietes um Zittau zu erkennen.

Zpět na seznam