Žitava, malba

01.07.2014Tisknout

- - -

 

Bez názvu, Žitava, „podle přírody kreslil a maloval" S. Müller, 1810, kolorovaná kresba, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 065-3134-16

 

Město se tu stává spíše doplňkem jiné scény, totiž pohledu na různý dobytek, který přichází k napajedlu, u nějž s klackem stojí pasák a dohlíží na svěřená zvířata. Další se pasou nebo polehávají na vzdálených polích. Krajinu v předním plánu zalidňují dva dospělí s dětmi. Žitavu vidíme na horizontu a poznáváme ji vlastně jen díky jejím dominantám - kostelním věžím. Pozoruhodná kombinace barevných odstínů, vtipná žánrová scénka s domácími zvířaty a volné nebe dodávají kresbě svěžest.

 

Ohne Titel, Zittau, „nach Vorlage der Natur gemalt" S. Müller, 1810, koloriertes Gemälde, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 065-3134-16

 

Die Stadt ist hier eher Ergänzung einer anderen Szene, nämlich Blick auf das Vieh, das zur Tränke kommt, wo ein Hirte mit einem Stock steht, der das Vieh hütet. Weitere Tiere weiden auf den entfernten Feldern. Die Landschaft der vorderen Ebene bevölkern zwei Erwachsene mit ihren Kindern. Zittau ist am Horizont ersichtlich und man erkennt die Stadt dank ihrer dominanten Kirchtürmer. Eine bemerkenswerte Kombination an Farbschattierungen, eine lustige Genreszene mit Haustieren und freiem Himmel verleihen dem Gemälde Frische.

Zpět na seznam