Ansicht der sechs Stadt Zittau

01.07.2014Tisknout

- - -

 

Ansicht der sechs Stadt Zittau, kolorovaná rytina, nedatováno, počátek 19. století, „podle přírody" kreslil A. Balzer, ryl Hammer, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 053-3115-22

 

Zobrazení Žitavy jako součásti Šestiměstí je opět zdařilé. Kreslíř totiž využil odstupu a pohledem přes pole nabízí pohled na rozlehlé město. Dobře je vidět nejen na kostelní a pevnostní věže, ale také vpravo na vysokou sedlovou střechu obrovské solnice a skladu, domu, který přečkal všechny pohromy minulých staletí a v moderní době je využíván především jako městská knihovna. Na široké cestě vedoucí od města k polím se procházejí měšťané - rodiny s dětmi i páry. V popředí se pase dobytek, na který dohlížejí dvě ženy. Na lukách mezi poli se popásá stádo ovcí, hlídané dvěma muži a psem. Popředí obrazu přechází od světlé do tmavších odstínů zelené, zatímco obzor vysoko nad městem zůstává světle modrý, čímž veduta získává na vzdušnosti a poskytuje příjemný pohled.

 

Ansicht der sechs Stadt Zittau, kolorierte Radierung, ohne Datierung, Beginn des 19. Jahrhunderts, „nach Vorlage der Natur" gemalt von A. Balzer, radiert von Hammer, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 053-3115-22

 

Die Darstellung Zittaus als Teil des Sechsstädtebundes ist wohlgeraten. Der Maler nutze nämlich den Abstand und mit dem Blick über das Feld gewährt er seine Ansicht über die ausgedehnte Stadt. Es eröffnet sich nicht nur der Blick auf die Kirch- und Wehrtürme, sondern auch rechts auf das hohe Giebeldach des riesigen Salzhauses mit seiner Lagerhalle, ein Gebäude, das alle Katastrophen der vergangenen Jahrhunderte überdauerte und in der modernen Zeit vor allem als Bibliothek genutzt wird. Auf dem breiten von der Stadt zu den Feldern führenden Weg spazieren Bürger, Familien mit ihren Kindern und Ehepaare. Im Vordergrund weidet Vieh, das von zwei Frauen gehütet wird. Auf den Wiesen zwischen den Feldern weidet eine Herde Schafe, die von zwei Männern mit einem Hirtenhund gehütet wird. Die Farbschattierung im Vordergrund des Gemäldes geht von hellen zu dunklen Grüntönen über, währenddessen der Himmel hoch über der Stadt hellblau bleibt, wodurch die Ansicht an Leichtigkeit gewinnt und einen angenehmen Anblick erhält.

Zpět na seznam