Zittav 1757, malba

01.07.2014Tisknout

- - -

 

Zittav 1757, malba

 

Žitava na několika místech hoří - na okrajích i na předměstí. Město se stalo obětí pruského obléhání na počátku poslední, Sedmileté války o rakouské dědictví mezi habsburskou panovnicí Marií Terezií a pruským králem Fridrichem Velikým. Proto se před městem shromáždila vojska s koňmi. V popředí výjevu se odehrává pozoruhodná scéna: Bíle odění pruští vojáci shlížejí ze sedel svých koní na tři klečící žitavské měšťany v tmavém šatu. Doprovází je vojenská hlídka v bílých a zelených uniformách. Žitavští zřejmě přišli prosit své obléhatele o milost pro město, svůj domov. Zaujme, že na obraze scházejí děla, z nichž Prusové Žitavu ostřelovali a tím zapříčinili počátek jejího rozsáhlého požáru.

Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 015-1044240

 

Zittav 1757, Gemälde

 

In Zittau ist an einigen Orten Feuer ausgebrochen - am Stadtrand sowie in der Vorstadt. Die Stadt wurde Opfer der preußischen Belagerung zu Beginn des letzten Siebenjährigen Krieges über das österreichische Erbe zwischen der habsburgischen Kaiserin Maria Theresia und dem Preußischen König Friedrich dem Großen. Deswegen versammelte sich vor der Stadt das Militär mit Pferden. Im Vordergrund der Darstellung spielt sich eine bemerkenswerte Szene ab: Weiß bekleidete preußische Soldaten blicken vom Sattel ihrer Pferde auf drei kniende Zittauer Bürger im dunklen Gewand herab. Sie werden von einer in weißen und grünen Uniformen bekleideten Militärwache begleitet. Die Zittauer Bürger baten wahrscheinlich ihre Belagerer um Gnade für ihre Stadt, für ihr zuhause. Es fällt auf, dass auf dem Bild die Kanonen fehlen, mit denen die Preußen Zittau beschlossen und damit auch den umfangreichen Brand auslösten.

Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 015-1044240

Zpět na seznam