Zittaw In OberLaußnitz

01.07.2014Tisknout

- - -

 

Zittaw In OberLaußnitz A[nn]o 1569.

 

„Žitava v Horní Lužici" je představena na historizující kolorované rytině, na níž převládají odstíny šedé, hnědé a zelené. Lidé, směřující po cestě pěšmo i koňmo k městským branám, jsou oblečeni jako na počátku 19. Století. Je zřejmé, že kreslíř se ještě nepoučil v historismu, kdy by měl „správně" obléci zobrazované do dobových kostýmů, tj. jejich epoše odpovídajícímu oděvu. Snažil se pouze ukázat Žitavu ve svých představách tak, jak podle něj vypadala v časech své humanistické slávy ve druhé třetině 16. století. Vytváří a opakuje se zde obvyklý obraz, jenž odlišuje město od vesnice: Vysoké chrámové a branské věže, zdobné štíty měšťanských domů, hradby obklopující a chránící klid svých obyvatel. Na horizontu se objevují lány polí a kopcovitá krajina Žitavska.

Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 005-1136-39

 

Zittaw In OberLaußnitz A[nn]o 1569.

 

„Zittau in der Oberlausitz" wird in einer historisierenden kolorierten Radierung, in der graue, braune und grüne Farbschattierungen vorherrschen, vorgestellt. Personen, die zu Fuß und zu Ross Richtung Stadttor unterwegs sind, sind wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekleidet. Es ist klar ersichtlich, dass sich der Maler noch nicht vom Historismus belehren ließ, wo er die Personen „richtig" in den zeitgemäßen Kostümen darstellen hätte müssen, d. h. in dem ihrer Epoche entsprechenden Gewand. Er bemühte sich Zittau in seine Vorstellungen so darzustellen, wie die Stadt ihm zufolge nach zu Zeiten der humanistischen Blüte im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts aussah. Er schuf und wiederholte hier ein gewohntes Bild, das die Stadt vom Dorf unterscheidet: hohe Dome und Wehrtürme, verzierte Giebel der Stadthäuser, die seine Bevölkerung schützenden Stadtmauern. Am Horizont erscheinen weite Felder und die hügelige Landschaft des Gebiets um Zittau.

Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 005-1136-39   

Zpět na seznam