Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

Termíny

Pořadové číslo ŘV  Datum zasedání Řídícího výboru   Termín pro předložení žádostí   
 1  1.12.2015  10.11.2015
 2  22.3.2016  29.2.2016
 3  22.6.2016  20.5.2016
 4.  27.9.2016  26.8.2016
 5.  13.12.2016  10.11.2016
 6.  28.3.2017  3.3.2017
 7.  27.6.2017  2.6.2017
 8.  26.9.2017  1.9.2017
 9. 12.12.2017  16.11.2017

 

Termín pro předložení žádosti je konečným termínem, kdy musí být oboustranně podepsaná žádost se všemi přílohami předložena sekretariátu Fondu malých projektů. Tomuto předložení předchází intenzivní komunikace s projektovými manažerkami FMP. Ty zkontrolují projektovou žádost i podrobný rozpočet a navrhnou úpravy tak, aby byl projekt v přijatelném stavu z formální i věcné stránky. Po tomto termínu již není možné případné nedostatky opravit a žádost předložit. Projekt, který není k tomuto datu kompletní, proto nemůže být zaregistrován a postoupen k souvisejícímu Řídícímu výboru.

Příjem žádostí je v daný termín vždy do 12 hod.