Aktuality - KONEG - koordinační síť euroregionálních skupin

Aktualizace 08.11.2019

Uskutečněné aktivity: 

V současnosti probíhají práce na zpracování Katalogu přeshraničních problémů, překážek a příležitostí v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Zdrojem informací jsou zejména výstupy z workshopů, dále samostatné průzkumy v terénu, rozhovory s klíčovými aktéry a řada podkladů a materiálů, kterými Euroregion Nisa disponuje. 

 

18.prosinec 2019 - Konference - Spolupráce v oblasti infrastruktury v ERN, Žitava (DE)

informace se připravují

25.listopad 2019 - Workshop - Spolupráce statistických úřadů v ERN, Jelení Hora (PL)

informace zde ke stažení

22.listopad 2019 - Konference - Spolupráce místních akčních skupin v ERN, Oybin (DE)

informace se připravují

07.listopad 2019 - Workshop - Památková péče v ERN, Waltersdorf (DE)

informace se připravují

06.listopad 2019 - Workshop - Spolupráce v oblasti trh práce v ERN, Žitava (DE)

informace se připravují

16.říjen 2019 - Archeologická konference, Žitava (DE)

informace zde ke stažení

15. - 16.říjen 2019 - Dvoudenní konference - Studijní cesta po saském dotačním území
informace zde ke stažení
11.říjen 2019 - Knihovnický kongres, Bad Muskau (DE)

informace zde ke stažení

19.září 2019 - Workshop - Památková péče v ERN, Kamenz (DE)

informace se připravují

12.červen 2019 - Workshop - Spolupráce v oblasti doprava v ERN, Krásná Lípa
informace zde ke stažení 
29.květen 2019 - Workshop - Spolupráce v oblasti trh práce v ERN, Liberec
informace zde ke stažení 
21.květen 2019 - Workshop - Spolupráce v oblasti památek v ERN, Zgorzelec (PL)
informace se připravují
18.duben 2019 - Workshop - Retence vody v ERN, Liberec
informace zde ke stažení
11.duben 2019 - Workshop - Spolupráce v oblasti zdravotnictví v ERN, Šluknov
informace zde ke stažení 
04.duben 2019 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN, Liberec
informace zde ke stažení 
02.duben 2019 - Workshop - Spolupráce statistických úřadů v ERN, Liberec
informace zde ke stažení 

13.březen 2019 - Workshop - Záchranná zdravotnická služba v ERN, Žitava (DE)

informace se připravují

06.březen 2019 - Workshop - Spolupráce v oblasti trhu práce v ERN, Žitava (DE)

informace zde ke stažení

14.únor 2019 - Workshop - Památková péče v ERN, Lomnice nad Popelkou
informace zde ke stažení 
24.leden 2019 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN, Lobava (DE)

informace zde ke stažení

18.prosinec 2018 - Konference zaměřená na přeshraniční spolupráci - Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018

informace zde ke stažení

05.prosinec 2018 - Workshop - Záchranná zdravotnická služba v ERN, Jelenia Gora (PL)

informace zde ke stažení

29.listopad 2018 - Workshop - Památková péče v ERN - Archeologie, Drážďany (DE)

informace zde ke stažení

14.listopad 2018 - Workshop - Spolupráce statistických úřadů ERN, Kamenz (DE)

informace zde ke stažení

10. říjen 2018 - Workshop - Spolupráce v oblasti trhu práce v ERN - Rovnost šancí, Žitava (DE)

informace zde ke stažení

27. září 2018 - Workshop - Spolupráce v oblasti cestovního ruchu v ERN, Žitava (DE)

21.červen 2018 - Workshop - Záchranná zdravotnická služba v ERN

informace zde ke stažení 

29.květen 2018 - Workshop - Památková péče v ERN

informace zde ke stažení

26.duben 2018 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN

informace zde ke stažení

19.duben 2018 - Workshop - Spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí v ERN

informace zde ke stažení

12.březen 2018 - Workshop - Rozvojové koncepce v ERN

informace zde ke stažení 

14.březen 2018 - Workshop - Záchranná zdravotnická služba v ERN, Žitava (DE)

informace zde ke stažení

13.únor 2018 - Workshop - Památková péče v ERN, Žitava (DE)

informace zde ke stažení

20. říjen 2017 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN, Příchovice

informace zde ke stažení

5. říjen 2017 - Workshop - Silniční hospodářství v Euroregionu Nisa (CZ), Liberec

informace zde ke stažení

28. červen 2017 -  Workshop  - Spolupráce v oblasti lesů v ERN, Swieradów Zdrój

informace zde ke stažení

9. květen 2017  - Workshop - Spolupráce veterinárních úřadů, Liberec

informace zde ke stažení

26. duben 2017 - Workshop - Spolupráce statistických úřadů v ERN, Liberec 

informace zde  ke stažení

13.leden 2017 - Workshop - Silniční hospodářství v Euroregionu Neisse (DE), Zittau

informace zde ke stažení

 

Co znamená KONEG - koordinační síť euroregionálních skupin ?

Cílem projektu je realizovat Strategii rozvoje ERN 2014-2020, inovovat kooperační síť EUREX pracovních skupin, organizovat setkávání partnerů, potencionálních nositelů projektu, pomáhat zprostředkovat informace a další aktivity vedoucí k přípravě projektů a záměrů v příhraničí.

Financování:                                                  Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Realizace:                                                      1/2017 – 12/2019

Celkové náklady na projekt:                             339 775 EUR

Z toho ERN CZ:                                               197.270 EUR

Partneři:

Lead partner:  Euroregion Nisa.

PP 1 – Euroregion Neisse, e.V.

 

Aktivity projektu:

Celkem jsou plánovány 4 odborné konference (1x CZ, 3x DE) a 32 workshopů (15x CZ, 18x DE), bude organizována 2 denní studijní cesta do německé části ERN a vznikne Katalog přeshraničních překážek a potenciálů a vydání odborných publikací z konferencí. 

 

Území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je v případě projektu „KONEG“ pojato jako společné území, ve kterém přeshraniční překážky a problémy ovlivňují všechny tři národní strany jednotně. Pro tento přeshraniční prostor byla zpracována společná Strategie rozvoje Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 – 2020 jako společný dokument. Realizace Strategie je možná za předpokladu, že všechny tři národní strany se budou na její implementaci podílet. Společná Strategie definovala 6 základních prioritiních oblastí pro rozvoj přeshraniční spolupráce a 13 podoblastí.

Pro realizaci strategie bylo projektovými partnery rozhodnuto realizovat strategii formou aktivizace příslušných odborníků v jednotlivých částech Euroregionu Nisa, jejich vzájemnému setkávání a definování dalších metod a řešení přeshraničních problémů. Pečlivě připravené setkání, vhodně moderované a kvalitně zajištěné z hlediska překladů, tlumočení a podkladů je pro přeshraniční spolupráci jediná možná cesta k dlouhodobějším výsledkům.

Analýzou strategie bylo odvozeno realizovat ve výše uvedených 6 oblastech postupce cca 60 workshopů a 9 odborných konferencí konferencí.  

Do projetku předpokládáme zapojení následujících institucí:

Euroregion Nisa, Euroregion Neisse e.V., Liberecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR. Krajská správa silnic LK, Silnice LK a.s., KORID s.r.o., Česká dráhy s.p., ZVON GgmbH, Landkreis Görlitz, Landkreis Bautzen, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce a.s., ACC - Akademnické centrum pro spolupráci vysokých škol v ERN, Technická univerzita Liberec, Hochschule Görlitz – Zittau, Okresní hospodářská komora Liberec. IHK Dresden, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK. MGO GgmbH, ENO GgmbH. Turistický region Českolipsko, Turistický region Český ráj, Turismusregion Neisseland, Turistický region Jizerské hory. Sdružení pro rozvoj Šluknovka, CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, Lesy ČR, s.p., Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbetrieb Bautzen, Energetická agentura Trojzemí o.p.s., Záchranná zdravotnická služba LK, p.o.. Záchranná zdravotnická služba UK, p.o., Krajská vědecká knihovna Liberec, Národní památkový ústav ČR, pobočka Liberec, Centrum vzdělávání LK, p.o.. Städtische Museum Zittau, město Zittau, město Liberec, město Hrádek nad Nisou, Český statistický úřad, Saský statistický úřad.