Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

Cílem projektu je prohloubení institucionální spolupráce, upevnění stávajících přeshraničních struktur, iniciace nových partnerství ve společném příhraničním prostoru, podpora spolupráce občanů institucí a navázání na stávající Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro období 2021-2027. Za tímto účelem je naplánováno na dobu realizace projektu 60 workshopů a řada interních setkání ke spolupráci.

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Realizace: 01/2020 – 12/2022

Lead partner: Euroregion Neisse 

Partner projektu: Euroregion Nisa

 

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude inovativním způsobem rovnoměrného zapojení institucí, občanů a lokálních aktérů vypracována návazná Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027. V časovém rozmezí 3 let bude zrealizováno 60 přeshraničních workshopů, porad a pracovních setkání. Projekt vede k užší spolupráci a k silnější identifikaci obyvatel s příhraničním regionem. 

 

Workshopy, konference a další akce

13. 02. 2020 - Workshop - Spolupráce knihoven v ERN

13. 08. 2020 - Workshop - Cestovní ruch v ERN