Zahájení spolupráce Dubé a Mirsku

22.05.2017

Obec Dubá v minulosti o dotaci z Fondu mikroprojektů nežádala. Po té, co se jí díky nové projektové manažerce podařilo najít polského partnera pro přeshraniční spolupráci, a to město Mirsk, podala Dubá svůj první projekt, který je  zaměřen především na seznámení se členů samospráv a městských úřadů. Cílem je tzv....

Aktivity Geoparku Ralsko o.p.s. ve FMP

22.05.2017

V tomto dotačním období zaznamenáváme ve Fondu malých projektů Česká republika- Sasko výraznou aktivitu obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko. Společnost podala úspěšně již několik projektových žádostí, poslední z nich: " Krajina příběhů - land-artové setkávání v česko-saském pohraničí" získala dotaci z ERDF  ve...

Setkání se zájemci o FMP v okrese Děčín

18.05.2017

Dne 17. a 18. 5. 2017 po dohodě se starosty měst Krásná Lípa a Varnsdorf zrealizoval Sekretariát Fondu malých projektů Česká republika - Sasko dva semináře pro žadatele z okolí těchto měst. Pokud by ze stran i dalších měst byl zájem o prezentaci tohoto fondu  nebo Fondu mikroprojektů Česká republika - Polsko, velmi rády přijedeme. Potřebujeme pouze zajistit místnost a rozeslat mailové...

Víte, kolik filmů se natočilo v našem kraji ?

10.05.2017

Desítky, ne-li stovky. Dá se říci, že náš kraj byl, a stále je, pro filmaře nesmírně přitažlivý. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury a cestovního ruchu, si toho je dobře vědom. A tak po roce, který byl celý věnovaný šlechtickým rodům, které zde žily, společně s městem  Liberec a městem Görlitz, začal Kraj s propagací...

Základní školy  z Liberce a Herrnhutu- začátek spolupráce  

04.05.2017

 ZŠ Husova v Liberci, která je známa dlouhodobě nadstandartní kvalitou výuky cizích  jazyků požádala prostřednictvím Euroregionu Nisa o finanční podporu z FMP CZ – DE pro projekt „ S kamarády přes hranice“, kterým započala spolupráce se základní školou z Herrnhutu. Projekt byl připraven pro děti ze šestých tříd,...

Příhraniční region- šance pro mladé podnikatele

27.04.2017

Ve dnech 27. a 28. dubna 2017 probíhá v krásném prostředí koňské farmy Vysoká u Chrastavy workshop, který je součástí projektu „ Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko- polského příhraničí“. Projekt je zaměřen na možnosti podnikání v pohraničí, a to zejména v zemědělství a lázeňství....

Vzpomínka na bitvu u Liberce v r. 1757

24.04.2017

V rámci obnovené poutní slavnosti připomněl Spolek přátel Ostašova bitvu u Liberce, která měla přímý dopad na vznik kostela sv. Vojtěcha v Ostašově, který má spolek ve své péči. Spolek požádal o finanční pomoc Euroregion Nisa v Liberci, který spolku pomohl s přípravou projektové žádosti do Česko- saského Fondu malých projektů....

Hasičská cvičení – vyhledávání osob v terénu

19.04.2017

V pořadí již 4. zasedání Řídícího výboru Fondu mikroprojektů schválilo projekt s názvem „Nisa, Smědá, Oleška- řeky, které nás spojují“. Šlo o projekt tzv. leadpartnerský, tedy takový, kde je přeshraniční spolupráce nejvíce provázaná. Tyto projekty jsou v současném dotačním období Fondu...

Festival „ Patříme k sobě „ – 20. ročník

19.04.2017

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených v Semilech zahájí v úterý 25. dubna 2017 na semilském náměstí svůj každoroční festival, který bude pokračovat od 18 hodin v Kulturním centru Golf. Festival potrvá do 28. dubna. Většina akcí se uskuteční v Semilech, některé další v Jablonci nad Jizerou,...

Města Frýdlant a Žitava vás zvou na výstavu

19.04.2017

Město Frýdlant požádalo prostřednictvím Euroregionu Nisa v Liberci o dotaci z česko-saského Fondu malých projektů pro projekt „ Fenomén tradičních kulturně –společenských akcí ve Frýdlantě a Žitavě. Dotace byla přidělena v požadované výši 5.554 €. Cílem projektu je vydání vícejazyčné brožury prezentující tradiční...

1
...
10
>>>Celkem:790