Zpět na hlavní stranu ED Liberec

 AKCE

ED Liberec každoročně pořádá celou řadu akcí pro veřejnost mezi které patří ve spoluprácí s Krajskou vědeckou knihovnou například Dny evropských zemí, kde různí cestovalé a průvodci přednáší o zemích Evropské Unie i o zemích nečlenských. Dalé se konají ve spoluprácí s Knihkupectvím Fryč Evropské debaty s aktuální problematikou. Také se účastníme například veletrhu EDUCA a miniveletrhu na Technické Univerzitě - International Day. Společně s Eurocentrem pořádáme Evropský den jazyků a účastníme se Juniorského maratonu. V následujícím odkaze naleznete veškeré námi pořádané akce.  

Připravované a realizované akce

 

 

Ohlednutí - rok 2016

 

Archiv 2013