Hlavní stránka EUROPE DIRECT Liberec

Archiv - jiné akce uspořádané v roce 2013

 

Hlavní stránka EUROPE DIRECT Liberec

 

 

Participace mládeže na veřejném dění - občanská půjčovna

EUROPE DIRECT Liberec připravuje ve spolupráci s Libereckou občanskou společností, o.s., seriál akcí s názvem Občanská půjčovna. Jedná se o semináře na středních školách a vzdělávacích zařízeních (DDM) s osobnostmi, které si daná škola půjčí. Rámcovým tématem seminářů je participace mládeže na veřejném dění s porozuměním rozhodovacích procesů.
Cílem je zvýšení povědomí a zájmu o veřejný prostor a způsoby rozhodování od lokální po evropskou úroveň, u mládeže ve věku 16-20 let.

Akce proběhly na školách v Libereckém kraji v červnu 2013. Další termíny jsou plánovány na podzim tohoto roku.

 

Europe Direct Liberec - Mládež a dobrovolnictví


Ve čtvrtek 24. října 2013 a středu 6. listopadu 2013 se na pěti školách v Libereckém kraji odehrály besedy na téma mezinárodní příležitosti a odpovědnost za své okolí, poznávání evropských zemí pomocí dobrovolnických aktivit.
24. října jsme navštívili tři školy. V čase 8:20 až 9:20 proběhla beseda na škole Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, v čase od 10:15-11:15 pak na Střední umělecké škole Liberec, v čase 12:30-13:30 v Turnově na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole (zkráceně OHS Turnov). Besedy druhého dne konání (tedy 6. listopadu) se odehrávaly podle stejného scénáře a opět trvaly hodinu. První beseda se odehrála od 8:15 na Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech, druhá pak od 10:20 na Obchodní a Praktické škole, patřící pod Střední odbornou školu Liberec.
Host besed, Dan Přibáň, studentům prezentoval své zážitky a poznatky z nízkonákladových cest, které vykonal, a motivoval posluchače k tomu, aby si rozšiřovali povědomí o právech občana EU a své obzory cestováním a různými volnočasovými aktivitami včetně dobrovolnictví. Každé besedy se zúčastnilo 30 až 60 studentů ve věku 16-20 let. Účast tedy dosáhla takřka 200 studentů.


Proběhl seminář o právech občana na téma senioři a práva spotřebitele

Liberečtí senioři, kteří přišli ve čtvrtek 24. října 2013 do Komunitního střediska Kontakt, se dozvěděli mnoho užitečných informací a rad, které, když je budou dodržovat, je mohou zbavit případných problémů, spojených s předváděcími akcemi a jiným prodejem mimo kamenné obchody. 
Senioři se postupně také dozvěděli, jaké mají možnosti se bránit a v případě, že "naletí", jaké mají možnosti vzniklou situaci řešit. Beseda byla velmi poučná, hovořila o problémech s předváděcím prodejem otevřeně, s cílenými příklady, které byly srozumitelně podány. 
Kontakt zajistil prostory a pozval účastníky. Právní poradkyně, společnosti dTest vedly přednášku a zajistily tak odbornou náplň akce. Informační středisko Europe Direct Liberec zaplatilo přednášející přímo z rozpočtu Evropské unie a rozdalo letáčky zúčastněným. Seminář byl zorganizován ve spolupráci s Eurocentrem Liberec.

Informace o akci včetně termínu a místa konání naleznete v pozvánce ke stažení zdeFotodokumentaci z akce pak naleznete ZDE.


Průvod dobrovolníků - velká akce už je minulostí.

Akce s názvem Průvod dobrovolníků, která byla určena široké veřejnosti a kterou jsme připravili ve spolupráci s Libereckou občanskou společností, se uskutečnila
na ulici 5. května, před OC Plaza v Liberci, v pátek, 11. 10. 2013, od 14,00 a trvala až do 22,00 hodin. Průvod dobrovolníků splnil očekávání pořadatelů. Představili jsme dobrovolnické aktivity a možnosti jak se zapojit. Na místě jsme poskytli informace o dobrovolnictví v sousedním Polsku. Představili jsme organizace pracujících v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství. Občané se seznámili s Europe Direct Liberec - zdrojem evropských informací v regionu. Zapojili jsme občany do průvodu městem a dalších atrakcí.
Návštěvníci si na místě mohli vyzkoušet česko-polský kvíz jako součást propagace přeshraniční spolupráce a využili i další atrakce, kterými byly karate, výroba hraček do ZOO, výroba drobných dárečků s klienty chráněných dílen, hudební koncerty, malování na obličej, velké bubliny a kvíz o EU z Informačního střediska Europe Direct Liberec. Akce se zúčastnili i odborníci na recyklaci odpadů.
Celkově se do akce zapojilo více než 16 subjektů. Zástupce informačního střediska Europe Direct Liberec ve svém proslovu představil účastníkům akce poslání sítě Europe Direct a možnost bezplatného využití jejích služeb přímo v regionu, která se občanům kraje naskýtá, což bylo zopakováno i během koncertu kapel. Aktivit se zúčastnilo více než 200 osob.

Pozvánka a program ke stažení ZDE. Foto z akce

 

Akce pro specifické cílové skupiny: Participace mládeže na veřejném dění - OBČANSKÁ PŮJČOVNA

Datum: čtvrtek, 20. 6. 2013, 08:00 - 09:30
Místo: Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily
Host: Jaromír Beran
Lektor: Adam Fogl

Úředník, tajemník ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaromír Beran se v rámci projektu EUROPE DIRECT Liberec setkal se studenty a učiteli své bývalé školy - semilského Gymnázia Ivana Olbrachta. Akce se zúčastnilo zhruba čtyřicet posluchačů. Po krátkém osvětlení fungování legislativního procesu přišla řada na dotazy z publika, ty se týkaly především tvorby a počtu zákonů. Později došlo i na otázky týkající se Evropské unie, její budoucnosti a transpozice směrnic EU.

- - -

- - -

Akce pro specifické cílové skupiny: Participace mládeže na veřejném dění - OBČANSKÁ PŮJČOVNA

Datum: středa, 5. 6. 2013, 13:00 - 14:00
Místo: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec
Host: Martin Půta
Lektorka: Eliška Brzobohatá

Hejtman Libereckého kraje, pan Martin Půta, se v rámci projektu EUROPE DIRECT Liberec setkal se studenty a učiteli své bývalé školy - libereckého Gymnázia F. X. Šaldy. Akce se zúčastnilo zhruba devadesát posluchačů. Kromě aktuálních regionálních témat přišla řada i na témata evropská, např. evropské dotační tituly či práva zdejších občanů. Hodinovou debatu si pochvalovali nejen studenti, ale i samotný host, hejtman Martin Půta.

 

- - -

 

- - -