FOND MALÝCH PROJEKTŮ TURÓW

 

Termíny výzev

 Pořadové číslo výzvy

Vyhlášení výzvy

Zahájení příjmu projektových žádostí

Ukončení příjmu projektových žádostí 

1. 14.12.2022  16.01.2023 16.02.2023

 

Seminář pro žadatele

Obsah semináře: 

  • Základní informace o Fondu malých projektů Turów
  • Představení první výzvy k předkládání žádostí o podporu
  • Podmínky pro žádost o podporu a povinné přílohy žádosti
  • Zjednodušené metody vykazování výdajů

Termín konání:

pátek 20. ledna 2023 od 9h.

Jednání se uskuteční online prostřednictvím videokonference. Pro jednání je zajištěno simultánní tlumočení.

Vaši účast na semináři potvrďte emailem do 06.01.2023 na adresu j.koren@ern.cz