Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Termíny

 

 

Příjem projektových žádostí do:

 

 Zasedání EŘV:

1.  26. 04. 2016  01. 07. 2016
2. 15. 07. 2016 29. 09. 2016
3.  30. 09. 2016 15. 12. 2016
4.  10. 01. 2017 31. 03. 2017
5.  04. 04. 2017 26. 06. 2017

6.

 12. 09. 2017

  tento termín je pouze pro projekty

  typu A (Projekty s vedoucím partnerem)

 29. 11. 2017

7.

13. 02. 2018

25. 04. 2018

8.

 11. 09. 2018

  příjem projektů:

  do PO 4 projekty typu A, B, C

  do PO 2 lze podat pouze projekty typu  A s POLSKÝM vedoucím partnerem

06. 12. 2018

9.

29.01.2019

Polský příjem (pouze pro projekty s polským žadatelem - typu B,C)

24.04.2019

10.

28. 05. 2019

příjem projektů:

  do PO 4 projekty typu A, B, C

  do PO 2 lze podat pouze projekty typu  A s POLSKÝM vedoucím partnerem

11. 09. 2019

11.

03. 12. 2019

příjem do PO2 a PO4

11. 03. 2020

12.

17. 03. 2020 Oběžná procedura

13.

13. 10. 2020

Oběžná procedura

28. 01. 2021

14.

16. 02. 2021

Oběžná procedura

21. 05. 2021

15. 21. 09. 2021 07. 12. 2021
16.

31. 01. 2022

Pouze CZ projekty:

 1. Mikroprojekty typu A s českým Vedoucím partnerem
 2. Mikroprojekty typu B a C s českým Žadatelem

Omezení příjmu na:

 1. PO 4 - Mikroprojekty zaměřené na aktivity v PO 4 určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob a výdaje tohoto mikroprojektu jsou vykazovány formou zjednodušené metody vykazování.
 1. PO 4 - Mikroprojekty zaměřené na aktivity v PO 4 určené pro širokou cílovou skupinu.
 1. PO 2 – Mikroprojekty s finanční limitem Celkových výdajů (včetně nezpůsobilých výdajů) do 23 000 Eur na jednoho projektového partnera
  1. u projektu typu A max.: 23tis.€ VP + € PP, za celý projekt tedy max. 46tis.€  - jedná se o částky Celkových výdajů projektu.
  2. u projektu typu B a C max. 23tis.€ - jedná se o částku Celkových výdajů projektu.
19. 04. 2022
17.

16. 05. 2022

CZ projekty (český žadatel nebo český vedoucí partner)

Omezení příjmu na:

 • PO 4 Mikroprojekty typu A nebo C, zaměřené POUZE NA ÚZKOU CÍLOVOU SKUPINU, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob (český žadatel nebo český vedoucí partner)
  • výzva se zjednodušeným vykazováním výdajů: OP PS ČR-PL - (11_21_035) - Nisa - Prioritní osa 4 - zjednodušené vykazování výdajů – zjednodušený projekt;
  • Maximální výše dotace 20 tis. EUR (20 tis. na každého partnera resp. za národní část)

 

 • PO 4 – Ostatní mikroprojekty typu A nebo C, vhodné do PO4, které není možné zařadit do výzvy se zjednodušeným vykazováním (NEJSOU zaměřené pouze na úzkou cílovou skupinu)
  • standartní žádost s plným vykazováním: OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa - individuální projekt
  • Maximální výše dotace 20 tis. EUR (20 tis. na každého partnera resp. za národní část)

 

 • PO 2 - Mikroprojekty typu A nebo C (český žadatel nebo český vedoucí partner)
  • standartní žádost s plným vykazováním: OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa - individuální projekt Maximální výše dotace 30 tis. EUR (30 tis. na každého partnera resp. za národní část)

PL projekty (polský žadatel nebo polský vedoucí partner)

Omezení příjmu na:

 • Pouze PO 4 Mikroprojekty typu A, B, C – standartní žádost s plným vykazováním
26. 07. 2022
18.

02. 08. 2022

CZ projekty (český žadatel nebo český vedoucí partner)

Omezení příjmu na:

  • výzva se zjednodušeným vykazováním výdajů: OP PS ČR-PL - (11_21_035) - Nisa - Prioritní osa 4 - zjednodušené vykazování výdajů – zjednodušený projekt;
  • Maximální výše dotace 20 tis. EUR (20 tis. na každého partnera resp. za národní část)
 • PO 4 – Mikroprojekty typu A nebo C, zaměřené POUZE NA ÚZKOU CÍLOVOU SKUPINU, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob (český žadatel nebo český vedoucí partner)
 • PO 4 – Ostatní mikroprojekty typu A nebo C, vhodné do PO4, které není možné zařadit do výzvy se zjednodušeným vykazováním (NEJSOU zaměřené pouze na úzkou cílovou skupinu)
  • standartní žádost s plným vykazováním: OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa - individuální projekt
  • Maximální výše dotace 20 tis. EUR (20 tis. na každého partnera resp. za národní část)
 •  PO 2 - Mikroprojekty typu A nebo C (český žadatel nebo český vedoucí partner)
  • standartní žádost s plným vykazováním: OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa - individuální projekt Maximální výše dotace 30 tis. EUR (30 tis. na každého partnera resp. za národní část)

 

PL projekty (polský žadatel nebo polský vedoucí partner)

Omezení příjmu na:

 •  PO 4 – Mikroprojekty typu A nebo C (polský žadatel nebo polský vedoucí partner)
  • standartní žádost s plným vykazováním: OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa - individuální projekt
  • Maximální výše dotace 20 tis. EUR (20 tis. na každého partnera resp. za národní část)
 •  PO 2 - Mikroprojekty typu A nebo C (polský žadatel nebo polský vedoucí partner)
  • standartní žádost s plným vykazováním: OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa - individuální projekt Maximální výše dotace 30 tis. EUR (30 tis. na každého partnera resp. za národní část)

 04. 10. 2022

(ukončení realizace schválených projektů do 31. 03. 2023)