Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Termíny

 

Příjem projektových žádostí do:

 

 Zasedání EŘV:

 26. 04. 2016  01. 07. 2016
15. 07. 2016 29. 09. 2016
 30. 09. 2016 15. 12. 2016
 10. 01. 2017 31. 03. 2017
 04. 04. 2017 26. 06. 2017

 12. 09. 2017

  tento termín je pouze pro projekty

  typu A (Projekty s vedoucím partnerem)

 29. 11. 2017

 

Termíny pro rok 2018

  13. 02. 2018 25. 04. 2018

 

 11. 09. 2018

  příjem projektů:

  do PO 4 projekty typu A, B, C

  do PO 2 lze podat pouze projekty typu  A s POLSKÝM vedoucím partnerem

 

06. 12. 2018

 

Termíny pro rok 2019

28. 05. 2019

příjem projektů:

  do PO 4 projekty typu A, B, C

  do PO 2 lze podat pouze projekty typu  A s POLSKÝM vedoucím partnerem

11. 09. 2019
03. 12. 2019 11. 03. 2020

Pouze na polské straně proběhne navíc příjem žádostí 29.01.2019 – EŘV 24.04.2019 (termín jen polské projekty, typu B,C).