Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

 

Publicita

 

Příručka k informačním a komunikačním předpisům platná ke dni 13.7.2017 zde ke stažení - pravidla pro malé projekty vycházejí z této příručky, avšak je třeba dbát na správnost dle pravidel Fondu.

Stručné shrnutí pravidel publicity - zde ke stažení

Loga publicity ke stažení:

vlajka EU barevná velká

vlajka EU barevná malá

vlajka EU černobílá

logo programu barevné

logo programu černobílé

logo ERN barevné

logo ERN černobílé

Vzor - Plakát A3 - zde ke stažení

Logo EU a Programu spolupráce (např. v křivkách) ke stažení i na tomto odkaze

Logo ERN v barevném a černobílém provedení i v křivkách v komprimované složce - zde ke stažení

Základní pravidla pro použití log povinné publicity:

- loga nesmí být deformovaná a nesmí být použita jiná než vyobrazená barevnost

- logo s vlajkou EU nesmí být na výšku menší než jakékoliv jiné logo použité na materiálu/dokumentu

- mezi logy musí být dostatečný rozestup a okolo log ochranná zóna

- černobílé použití log je přípustné jen pro černobíle tištěná média a platí pro něj speciální pravidla

- pozadí pod logy musí být vždy bílé, loga nesmí splývat s podkladem a okolím

- před finálním tiskem se doporučuje zaslat náhled ke kontrole log na sekretariát FMP