Soutěž s Pozvánkou k sousedům!

16.09.2019 Tisknout

SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!

 

V rámci projektu "Pozvánka k sousedům - DE II." ERN-0854-CZ-15.02.2019 probíhá na Facebookových stránkách Euroregionu Nisa fotografická soutěž. 

Soutěž probíhá od 16.09. do 22.09.2019. Více podrobností přímo na FB Euroregionu Nisa: https://www.facebook.com/EUROREGIONNISA/?ref=bookmarks.

 

Pravidla soutěže:

Všeobecná ustanovení

 1. Soutěž (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Euroregion Nisa.
 2. Soutěž probíhá od 16.09. do 22.09.2019.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku let, s trvalým bydlištěm v České republice, Německu či Polsku, a s platnou adresou pro doručování na území v jedné z těchto tří zemí. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 4. Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.

 
Princip soutěže

 1. Soutěž probíhá na facebookové stránce www.ern.cz. Její princip i ceny pro autory vybraných příspěvků (dále také jako „přispívající“) jsou uveřejněny na www.ern.cz.
 1. Ze zaslaných příspěvků budou porotou vybráni tři výherci, kteří obdrží hmotné ceny. Výherci budou uveřejněni na FB profilu Euroregionu Nisa po kontaktováni přes soukromou zprávu s požadavkem na zaslání adresy, na kterou jim bude cena zaslána. Ceny budou zaslány do 1 týdne od obdržení doručovací adresy výherce. 
 2. Do výběru budou zařazeny příspěvky splňující podmínky soutěže Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 
 3. Do výběru nebudou zařazeny příspěvky obsahující lascivní, zesměšňující a urážlivé prvky, nebo příspěvky nesouvisející se soutěží.
 4. Autor příspěvku dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že se autor příspěvku bude účastnit soutěže v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového autora příspěvku z výběru. 
 5. Přispívající dává vyhlašovateli svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých materiálů, a to všemi dostupnými způsoby užívání díla, v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a následné publikace a dalších výstupů projektu vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů). 
 6. Přispívající uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže vyhlašovateli výzvy. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách vyhlašovatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace do soutěže. 
 7. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit

 

 

 

Zpět na seznam zpráv