Zapoj se do vzniku nové turistické publikace Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa!

05.08.2019 Tisknout

Dej nám tip na zajímavý, neobvyklý, málo objevený turistický cíl či "tajemné" místo, ať už z české, polské nebo německé části Euroregionu Nisa, a buď součástí našeho projektu!
🛤🌄⛺️⛪️🏰⛲️

Do pátku 30. srpna 2019 nám své tipy volnou formou (texty, fotky s popiskem, etc.) můžeš zaslat do soukromé zprávy na FB https://www.facebook.com/EUROREGIONNISA/
Během podzimu tohoto roku bude z vybraných tipů zpracována publikace o turistických cílech po celém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Vznik publikace je realizován v rámci přeshraničního projektu financovaného z Fondu malých projektů "Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech", reg. č.: ERN-0918-CZ-16.05.2019", jehož nositelem je Euroregion Nisa s projektovým partnerem Euroregion Neisse e.V.

 

 

Všeobecná ustanovení

 1. Výzvu na zasílání tipů na turistické cíle (dále jen „výzva“) vyhlašuje Euroregion Nisa.
 2. Výzva probíhá od 05.08. do 30.08.2019.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku let, s trvalým bydlištěm v České republice, Německu či Polsku, a s platnou adresou pro doručování na území v jedné z těchto tří zemí. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 4. Společnost Facebook není pořadatelem výzvy, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.


 
Princip výzvy

 1. Výzva probíhá na facebookové stránce www.ern.cz. Její princip i ceny pro autory vybraných příspěvků (dále také jako „přispívající“) jsou uveřejněny na www.ern.cz.
 1. Ze zaslaných příspěvků bude porotou vybrán jeden výherce, který obdrží balíček propagačních materiálů Euroregionu Nisa. Výherce bude uveřejněn na FB profilu Euroregionu Nisa po kontaktováni přes soukromou zprávu s požadavkem na zaslání adresy, na kterou bude balíček zaslán. Balíček bude zaslán do 1 měsíce od obdržení doručovací adresy výherce. 
 1. Do výběru budou zařazeny příspěvky týkající se tipů na turistické cíle z území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 
 1. Do výběru nebudou zařazeny příspěvky obsahující lascivní, zesměšňující a urážlivé prvky, nebo příspěvky nesouvisející se soutěží.
 2. Autor příspěvku dává svou účastí ve výzvě souhlas s pravidly výzvy stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že se autor příspěvku bude účastnit výzvy v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového autora příspěvku z výběru. 
 1. Přispívající dává vyhlašovateli svou účastí ve výzvě souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých materiálů, a to všemi dostupnými způsoby užívání díla, v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této výzvy a následné publikace a dalších výstupů projektu vyhlašovatele výzvy a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů). 
 1. Přispívající uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této výzvy vyhlašovateli výzvy. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení výzvy a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách vyhlašovatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace do výzvy. 
 1. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech výzvu zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

Zpět na seznam zpráv