Setkání česko-saských euroregionů 4.3.2019 v Ústí nad Labem

06.03.2019 Tisknout

V pondělí 4. března 2019 se na magistrátu v Ústí nad Labem sešli zástupci všech euroregionů podél česko-saské hranice, aby se společně zasadili o zkvalitnění a především zjednodušení Fondu malých projektů v budoucím programovém období 2021-2027. Zástupce našeho euroregionu, Mgr. Ondřej Havlíček, zprostředkoval nejnovější informace z Bruselu od zástupce Libereckého kraje při Evropské unii, Pavla Brandy. Dobrou zprávou je, že i v novém programovém období se s Fondy malých projektů počítá, navíc Výbor regionů usiluje i o navýšení prostředků. Návrh výše dotace se prozatím pohybuje na sedmdesáti procentech, což je ovšem stále ještě předmětem vyjednávání. Zástupci euroregionů se dále shodli, že by uvítali možnost drobných investic v rámci Fondu malých projektů, například v oblasti kulturního dědictví.

Navrhované zjednodušení administrativy malých projektů vychází z podkladů vypracovaných na česko-polské hranici, kde se konkrétně v Euroregionu Glacensis počítá ještě v tomto programovém období s testováním zjednodušeného vykazování výdajů ve Fondu malých projektů, tedy zavedením dalších paušálů bez nutnosti obsáhlého dokladování při vyúčtování projektu.

Dle pokynů Evropské komise by přeshraniční fondy v novém období měla spravovat jedna přeshraniční instituce. Výjimka pro euroregiony zatím není zaručena a nezbývá tedy nic jiného, než se na tuto možnost připravit. Varianty, které se na jednání probíraly, jsou dvě – vytvoření přeshraničního právního subjektu spojením obou částí euroregionu nebo založení Evropského uskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Tato právní forma umožňuje regionálním a místním orgánům vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou a je také tou variantou, na kterou se Euroregion Nisa připravuje.

Za účelem výměny zkušeností a sjednocení postupů je na 23. května naplánováno v Ústí nad Labem další setkání euroregionů, tentokrát pro manažery projektů. Jednatelé by se měli setkat opět v červnu tohoto roku.

 

 

06.03.2019

Zpět na seznam zpráv