Glorieuse Action bei Reichenberg in Böhmen

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Glorieuse Action bei Reichenberg in Böhmen (slavné dění u Liberce v Čechách 21. dubna 1757), d[en] 21. April. 1757, mědiryt, po 1757, anonym

 

Kombinace veduty a mapy znázorňuje střet rakouských a pruských vojsk v bitvě u Liberce 21. dubna 1757. Stručný popisek v levém a pravém horním rohu informuje o průběhu bojů jednotek vévody von Braunschweig-Bevern, který z Horní Lužice vtáhl do Čech přes Hrádek nad Nisou a Grabštejn. Poté vyhnal Rakušany, kteří obsadili Chrastavu. Generál rakouského dělostřelectva von Königseck měl k dispozici 28 000 mužů. Prusové se pohybovali mezi úbočím Ještědu (na rytině není označen) a Rakušany narychlo a primitivně opevněným Libercem. Prusové smetli prudkým útokem rakouskou jízdu. Ta se po ústupu zastavila až u Františkova. Od Liberce a z ještědského svahu však na Prusy střílela krytá rakouská artilerie. Proto se nepřátelé obrátili od města do výchozích pozic. Pomohly jim však zálohy vlastních husarů a kyrysníků u Ostašova. Spojenému pruskému útoku Rakušané nakonec podlehli a údolím Nisy chvatně opouštěli bojiště, na němž zanechali děla i vozy. Prusové obsadili město.

Autor mědirytu zjevně vůbec neznal z vlastní zkušenosti ani Liberec, ani Ještědský hřbet nad ním. K levému okraji veduty sice napsal „Stadt Reichenberg", ovšem kresba kostela a domů je jen schematická. Rytec navíc obehnal město hradbami s cimbuřím a věžemi, které Liberec nikdy neměl. Vlevo na předměstí dokonce zakreslil a označil velký pevnostní prvek - redutu.

Nad mědirytem zachycujícím krajinu s desítkami jízdních i pěších Rakušanů a Prusů je v horní části jakoby zavěšena mapa s jednoduchým značením míst obou bojujících uskupení. Postup Prusů krajem znázorňují spojnice mezi Žitavou a Hrádkem nad Nisou (Krottau) s odbočkou na Grabštejn (Grafenstein) a následně do Chrastavy (Kratzau). Místo bitvy symbolizují dva zkřížené meče mezi Stráží nad Nisou (Habendorf) a Libercem.

Terén zaznamenává tzv. kopečková metoda. Značky stromů znázorňují souvislý lesní pás Lužických a Jizerských hor. Nechybějí vodní toky. Mapa ukazuje nejen oba výběžky, Frýdlantský a Šluknovský, ale její územní rozsah je mnohem širší: na západě sahá až k Děčínu (Tetschen), na jihu k hradu Bezděz (Posig) a městu i zámku Mnichovo Hradiště (Münchengratz), na východě k Rychnovu u Jablonce (Reichenau). Z Horní Lužice vidíme pouze Reichenau (nyní Bogatynia), Žitavu (Zittau), Jonsdorf a Lückendorf.

Předložená rytina je poškozená, na pravé straně schází část textu nahoře a vyobrazení pod ním je také odtrženo.

 

Glorieuse Action bei Reichenberg in Böhmen, d[en] 21. April. 1757, Kupferstich, nach 1757, anonym

 

Die Kombination aus Vedute und Karte veranschaulicht den Zusammenstoß des österreichische und des preußischen Heeres in der Schlacht bei Reichenberg (Liberec) am 21. April 1757. Die kurze Beschreibung in der linken und rechten oberen Ecke informiert über den Verlauf der Kämpfe der Einheiten des Herzogs von Braunschweig-Bevern, der aus der Oberlausitz über Grottau (Hrádek nad Nisou) und Grafenstein (Grabštejn) in Böhmen einmarschierte. Hernach vertrieb er die Österreicher, die Kratzau (Chrastava) besetzt hielten. Der General der österreichischen Artillerie von Königseck hatte 28 000 Mann zur Verfügung. Die Preußen bewegten sich zwischen dem des Jeschken-Hang (was auf der Gravur nicht eingezeichnet ist) und dem von den Österreichern flüchtig und primitiv befestigten Reichenberg. Die Preußen fegten in einem heftigen Angriff die österreichische Kavallerie weg. Diese machte nach dem Rückzug erst bei Franzendorf (Františkov) Halt. Von Reichenberg und dem Jeschken-Hang aus wurden die Preußen schonungslos von der österreichischen Artillerie beschossen. Daher wandten sich die Feinde von der Stadt ab und den Ausgangspositionen zu. Zu Hilfe kamen ihnen indes die Reserven der eigenen Husaren und Kürassiere bei Berzdorf (Ostašov). Schließlich unterlagen die Österreicher dem preußischen Angriff und verließen das Schlachtfeld eilig durch das Tal der Neiße, wobei sie Wagen und Kanonen zurückließen. Die Preußen besetzten die Stadt. Der Autor des Kupferstichs kannte offensichtlich weder Reichenberg noch den Jeschkenkamm. An den linken Rand der Vedute schrieb er zwar „Stadt Reichenberg"; doch die Zeichnung der Kirchen und Häuser ist nur schematisch. Der Graveur umgab die Stadt darüber hinaus mit Mauern mit Zinnen und Türmen, die Reichenberg niemals hatte. Links zeichnete er in der Vorstadt sogar ein großes Festungselement, eine Redoute, ein. Über der vom Kupferstecher erfassten Landschaft mit zahlreichen österreichischen und preußischen berittenen und zu Fuß kämpfen Soldaten ist im oberen Teil gleichsam eine Karte mit einfachen Ortbezeichnungen beider kämpfenden Parteien aufgehängt. Der Vormarsch der Preußen wird am Rande durch die Verbindungswege zwischen Grottau (auf der Karte Krottau geschrieben) und Zittau mit einer Abzweigung nach Grafenstein und Kratzau veranschaulicht. Der Ort der Schlacht wird von zwei gekreuzten Schwertern zwischen Habendorf (Stráž nad Nisou) und Reichenberg symbolisiert.

Das Terrain wird durch die so genannte Bergmethode angedeutet. Die Zeichen für den Baumbestand veranschaulichen den zusammenhängenden Waldstreifen des Lausitzer Gebirges und des Isergebirges. Auch die Wasserläufe finden hier Erwähnung. Die Karte zeigt nicht nur den Friedländer und den Schluckenauer Ausläufer; ihre Reichweite geht viel weiter: Im Westen reicht sie bis Tetschen (Děčín), im Süden bis zur Burg Posig/ Bösig (Bezděz) und bis zum Schloss Münchengrätz (Mnichovo Hradiště) und im Osten bis Reichenau bei Gablonz (Rychnov u Jablonce). Von der Oberlausitz sehen wir nur Reichenau (heute Bogatynia), Zittau und Lückendorf.

Die vorliegende Gravur ist beschädigt. Auf der rechten Seite fehlt oben ein Teil des Textes und die Abbildung darunter ist ebenfalls abgerissen.

Zpět na seznam