Prospect der Stadt Zittau wie solche gegen Mittern

01.07.2014Tisknout

- - -

Prospect der Stadt Zittau wie solche gegen Mitternacht anzusehen

Vyobrazení města Žitava viděné „od půlnoční strany", mědiryt, vyryl a vydal Johann Daniel de Montalegre, 1744, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 9380-3221

Veduta představuje Žitavu od severu. Zatímco v pozadí vystupují vrcholky kopců „Českých hor" ve zvlněné krajině, v popředí a středu vyobrazení se tyčí více než desítka věží městských, vesměs středověkých kostelů, radnice a bran vysokého starého opevnění. Na předměstí stojí desítky dalších domků s políčky a zahradami. Krajina vypadá úpravně, cesty lemují stromořadí, lidi či zvířata tu však nenajdeme. Cílem zřejmě bylo zachytit město jako prosperující a honosné, takže sama veduta se stává důležitým obrazovým pramenem pro představu, jak obec vyhlížela před katastrofálním požárem v roce 1757. Horní část rytiny nese v kartuši stručný název vyobrazení. V levém dolním rohu je jakoby do kamenné desky vytesána legenda, jež pod jednotlivými písmeny pomáhá určit významná místa ve městě a kolem něj.

 

Prospect der Stadt Zittau wie solche gegen Mitternacht anzusehen

Ansicht der Stadt Zittau „gegen Mitternacht", Kupferstich, radiert und herausgegeben von Johann Daniel de Montalegre, 1744, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 9380-3221

Die Ansicht stellt Zittau vom Norden dar. Währenddessen im Hintergrund die Gipfel des „Böhmischen Gebirges" in der hügeligen Landschaft hervorragen, erheben sich im Vordergrund und in der Mitte der Ansicht mehr als ein Dutzend Stadttürme, samt der Türme mittelalterlicher Kirchen, des Rathauses und des Tors der alten Stadtbefestigung. In der Vorstadt stehen weitere Häuser mit kleinen Feldern und Gärten. Die Landschaft wirkt gepflegt, die Wege werden von Alleen gesäumt, Personen und Tiere sind jedoch nicht zu erkennen. Man wollte wahrscheinlich Zittau als prosperierende und ehrwürdige Stadt darstellen, somit wird die Vedute zu einer bedeutenden Bildquelle für die Vorstellung, wie die Stadt vor dem verheerenden Brand im Jahre 1757 wohl ausgesehen haben mag. Der obere Teil der Radierung trägt in der Kartusche die knappe Bezeichnung der Abbildung. Im unteren linken Eck ist die Legende wie in Stein gemeißelt. Sie hilft unter den einzelnen Buchstaben die bedeutenden Orte in der Stadt und in ihrer Umgebung zu bestimmen.

Zpět na seznam