Zahájení spolupráce Dubé a Mirsku

22.05.2017Tisknout

Obec Dubá v minulosti o dotaci z Fondu mikroprojektů nežádala. Po té, co se jí díky nové projektové manažerce podařilo najít polského partnera pro přeshraniční spolupráci, a to město Mirsk, podala Dubá svůj první projekt, který je  zaměřen především na seznámení se členů samospráv a městských úřadů. Cílem je tzv. „výměna dobré praxe“ a hledání potenciálu pro další spolupráci. Podle projektové žádosti se očekává další spolupráce zejména v oblasti školství a sociálních služeb. Tento první projekt je postaven na organizaci 6 pracovních setkání- 3x v Dubé a 3 x v Mirsku. Témata budou různá, jedno téma však bude průřezové a bude se řešit po celou dobu projektu, a to je spolupráce infocenter partnerů.Projekt podpořila EU z ERDF dotací ve výši  8745 EUR. S přípravou projektové žádosti pomohl Sekretariát Fondu mikroprojektů ČR - Polsko při Euroregionu Nisa.

Zpět na seznam zpráv