Víte, kolik filmů se natočilo v našem kraji ?

10.05.2017Tisknout

Desítky, ne-li stovky. Dá se říci, že náš kraj byl, a stále je, pro filmaře nesmírně přitažlivý. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury a cestovního ruchu, si toho je dobře vědom. A tak po roce, který byl celý věnovaný šlechtickým rodům, které zde žily, společně s městem  Liberec a městem Görlitz, začal Kraj s propagací Libereckého kraje jako filmařského ráje. Už v r. 2016 vydal Kraj trhací mapy, kde jsou vyznačena místa, která hostila filmaře. Na rubové straně mapy zájemce najde příslušné informace.  Posléze podal Kraj společně se Statutárním městem Liberec a Městem Görlitz projekt do Fondu malých projektů CZ – DE. Projekt počítá s workshopy v Liberci a v Görlitz, městě, které  se někdy v nadsázce nazývá Görliwood. Město již hostilo herce  Ralpha Fiennese, Williema Dafoa,Jeffa Goldbluma a jiné hvězdy filmového nebe. Ze zkušeností tohoto malého, ale inspirativního města, se chce Liberecký kraj i Liberec, poučit. Součástí projektu jsou tradiční oslavy Ještědu. Projekt, který byl konzultován s Euroregionem Nisa, čerpá dotaci z ERDF ve výši 15 000 €.

Zpět na seznam zpráv