Cena ERN 2012

Datum: 01.01.2012

- - -

V prosinci 2012 se konalo na Státním hradu Grabštejn páté slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2012. Tato soutěž dlouhodobě hodnotí nejen kvalitu společných přeshraničních projektů, ale především perspektivní spolupráci partnerů z Česka, Saska a Polska.

 

tisk