admin

Datum: 27.09.2017

Na zasedání Řídícího výboru dne 26.9.2017 v Žitavě bylo schváleno 7 přeshraničních projektů. Celkově byly pro tyto projekty schváleny dotační prostředky ve výši 78.450 eur. 

Další doporučený termín pro odevzdání projektových žádostí je nejdéle do 16.11.2017. Tyto projekty se budou schvalovat na zasedání ŘV dne 12.12. 2017. Na tomto zasedání se také budou schvalovat termíny pro rok 2018.

Přehled schválených projektů

 

 

 

tisk