Hodkovice nad Mohelkou otevřely naučnou stezku po cenných sakrálních památkách

Datum: 18.09.2017

Veřejnosti možná není příliš známo, že malé město Hodkovice nad Mohelkou má v centru města nejen památkovou zónu, ale jak v ní, tak mimo ni, celou řadu sakrálních památek značného významu. Jde o barokní sochy i mohutná sousoší, jedno dokonce z dílny Matyáše Brauna ( takřka totožné  dílo se nachází na začátku Osečné směrem od Hodkovic ). Po oživení přeshraniční spolupráce s polským Węglincem zažádalo město Hodkovice o podporu pro svůj druhý projekt z česko-polského Fondu mikroprojektů. Podporu z ERDF získalo ( šlo o částku 5 955 € ). I s touto nevelkou dotací vznikl naučný okruh po 10 nejvýznamějších uměleckých dílech. U každé sochy nyní návštěvník najde dřevěnou tabuli s popisem díla. V informačních centrech jsou k dispozici trhací mapky, podle nichž se návštěvních zorientuje  při hledání soch a k mapě obdrží podrobný informační leták buď v češtině nebo polštině. S projektem pomáhal Euroregion Nisa.

tisk