Hodkovice nad Mohelkou začaly spolupracovat s polským Węglincem

Datum: 18.09.2017

Hodkovice nad Mohelkou mají již mnoho let uzavřenou partnerskou smlouvu s polským městem Węglincem, ale po nějakou dobu bylo toto partnerství jen pasivní. Ani jeden z partnerů např. nikdy nezažádal o dotaci z FM, ačkoli oba leží v dotačním území.  Na základě konzultací se Sekretariátem FMP se nové vedení města rozhodlo nejprve jedním malým projektem rozpohybovat spolupráci s polskou samosprávou a navázat měl projekt, kterým Hodkovice chtěly veřejnosti přiblížit své barokní památky. 16. září 2017  se při příležitosti otevření naučné stezky po sakrálních památkách Hodkovic sešli nejen volení představitelé měst, ale také ředitelé mateřských a základních škol, Domu s pečovatelskou službou, zástupci hasičů, myslivců a sportovců.  Byla dohodnuta další spolupráce nejen obcí, ale i samostatná spolupráce příspěvkových organizací a spolků. Tento „zkušební“ mikroprojekt byl realizován s přispěním ERDF, dotace činila 2 296 €.

tisk