Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

04.01.2019 Tisknout

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2017:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 9 075 201,38 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady:  9 242 429,07 Kč

celkové výnosy :  9 684 292,14 Kč

pohledávky:   2 861 464,97  Kč

podíl na základním kapitálu: 0,75%

Zpět na seznam zpráv