Ve fondu malých projektů je k dispozici 643 tis. EUR

13.03.2018 Tisknout

Programovací období 2014-2020 je za svou polovinou a Fond malých projektů Česká republika - Svobodný stát Sasko Euroregionu Nisa již navázal polovinu prostředků určených na malé projekty.

Stále ještě zbývá k navázání přibližně 634 tis EUR.

Dotaci až 15.000 EUR (85% z celkových výdajů projektu) můžete získat na setkávání, představení, kulturní a sportovní akce, výměnu zkušeností, výměnu skupin (především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků), semináře, konference a informační akce.

A to není vše. Dále je možné podpořit vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti, projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (přinejmenším v česko-německém vydání), vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.

To vše za předpokladu, že naleznete (bezfinančního) partnera na německé straně a aktivita, kterou spolu zrealizujete, povede k zintenzivní přeshraniční komunikace, informací a spolupráce mezi občany, sdruženími, úřady a dalšími neziskovými subjekty ve společném území a posílí identifikaci obyvatelstva s regionem, ve kterém žijí.

Kdo může žádat? Obce, města, svazky obcí, neziskové organizace, školy a další subjekty. Žadatelé a projektoví partneři musí mít sídlo ve společné dotační oblasti. Na české straně se to týká této oblasti: Liberecký kraj a katastrální území obcí ve Šluknovském výběžku.

Formulář žádosti má pouhých sedm stran a přikládají se k němu pouze jednoduché přílohy (rozpočet a dvě různá prohlášení + oprávnění podepisovat a případně stanovy a výpis z registru). Osobní náklady a kancelářské výdaje nárokujete pouze paušálem, takže odpadají starosti s dokládáním timesheetů, dokladů za nákup tonerů apod. To vše zjednodušuje proces podání projektové žádosti a administrace projektu.

Žádost o dotaci je možné podat kdykoliv a již od momentu registrace (zpravidla týden po podání žádosti) jsou výdaje vynaložené v souvislosti s realizací projektu způsobilé. Žádosti jsou schvalovány na zasedání Řídícího výboru, který zasedá čtyřikrát ročně – v letošním roce to bude v termínech: 20.03., 20.06., 24.09. 11.12. Aby bylo možné žádost o dotaci schválit na následujícím zasedání Řídícího výboru, tak je potřeba žádost o dotaci předložit na sekretariát FMP (ERN) nejpozději do 23.05., 27.08., 13.11.

Pokud máte nápad/záměr, tak nás prosím kontaktujte a domluvte si u nás konzultaci, na které podrobně probereme, zda je Váš záměr podporovatelný a poradíme Vám, jak připravit Žádost o dotaci.

Další informace a dokumenty naleznete na stránkách www.ern.cz v sekci Fond malých projektů a následně FMP CZ-Sasko.

Případně také na našem facebooku, který najdete na stránkách zde.

 

Zpět na seznam zpráv