Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

14.12.2017 Tisknout

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2016:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 9 327 906,43 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady:  8 674 711,70 Kč

celkové výnosy :  8 159 933,10 Kč

pohledávky: 3 829 586,81

podíl na základním kapitálu: 0,75%

 

Zpět na seznam zpráv