Příhraniční region- šance pro mladé podnikatele

27.04.2017Tisknout

Ve dnech 27. a 28. dubna 2017 probíhá v krásném prostředí koňské farmy Vysoká u Chrastavy workshop, který je součástí projektu „ Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko- polského příhraničí“. Projekt je zaměřen na možnosti podnikání v pohraničí, a to zejména v zemědělství a lázeňství. Záměr realizují dlouhodobě spolupracující vysoké školy- Technická univerzita v Liberci a Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawi. Technická univerzita získala pro projekt dotaci z ERDF ve výší 16.720 € z Fondu mikroprojektů , a to za podpory Euroregionu Nisa. Projektu se účastní cca 25 zástupců z české a cca 25 z polské strany, převážně studentů. Projekt začal přednáškami vyučujících, a po té si studenti vyslechnou i zkušenosti podnikatelů z daných oborů. Všichni studenti se později zapojí do diskuze vlastními příspěvky. Součástí projektu jsou exkurze do úspěšných zemědělských farem v regionu.

 

Zpět na seznam zpráv