260. výročí bitvy v Liberci –Ostašově

19.04.2017Tisknout

Spolek přátel Ostašova v rámci obnovené poutní slavnosti chce široké veřejnosti připomenout bitvu, která měla přímý vliv na vznik ostašovského kostela sv. Vojtěcha. Šlo o tzv. sedmiletou válku, která vedla mj. k vypálení Žitavy. Spolek přátel Ostašova požádal přes Euroregion Nisa o dotaci z FMP ČR – DE, aby mohl připomenout toto pro region významné období. Dotace byla přidělena z EFRR ve výši 10,935 €. Rekonstrukce bitvy se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 v Ostašově a potrvá celý den. Do projektu budou aktivně zapojeni němečtí partneři. Část projektu je naplánována do kostela sv. Vojtěcha (mše, promítání krátkých filmů, hudební produkce a výstava).

Zpět na seznam zpráv