admin

27.09.2017

Na zasedání Řídícího výboru dne 26.9.2017 v Žitavě bylo schváleno 7 přeshraničních projektů. Celkově byly pro tyto projekty schváleny dotační prostředky ve výši 78.450 eur. 

Další doporučený termín pro odevzdání projektových žádostí je nejdéle do 16.11.2017. Tyto projekty se budou schvalovat na zasedání ŘV dne...

Patnáct starostů sousedního Saska se blíže seznámilo s fungováním krajů

23.09.2017

Euroregion Nisa uspořádal pro starosty, zaměstnance příhraničních okresů a obcí německého Saska dvoudenní studijní pobyt v Libereckém kraji financovaný z prostředků fondu malých projektů.

Do programu zařadil na čtvrtek 21. září také návštěvu sídla kraje, kde hosty přijala statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. „Velmi mě...

Hodkovice nad Mohelkou začaly spolupracovat s polským Węglincem

18.09.2017

Hodkovice nad Mohelkou mají již mnoho let uzavřenou partnerskou smlouvu s polským městem Węglincem, ale po nějakou dobu bylo toto partnerství jen pasivní. Ani jeden z partnerů např. nikdy nezažádal o dotaci z FM, ačkoli oba leží v dotačním území.  Na základě konzultací se Sekretariátem FMP se nové vedení města rozhodlo nejprve jedním malým projektem...

Hodkovice nad Mohelkou otevřely naučnou stezku po cenných sakrálních památkách

18.09.2017

Veřejnosti možná není příliš známo, že malé město Hodkovice nad Mohelkou má v centru města nejen památkovou zónu, ale jak v ní, tak mimo ni, celou řadu sakrálních památek značného významu. Jde o barokní sochy i mohutná sousoší, jedno dokonce z dílny Matyáše Brauna ( takřka totožné  dílo se...

Turnovská a jaworská škola opět spolu

18.09.2017

Turnovská základní škola 28. října je již roky velice aktivní v česko- polské spolupráci. Všechny dosavadní projekty směřovaly k tomu, aby se děti ( obvykle ze 6. tříd ) začaly zajímat o aktivní trávení volného času. Škola spolupracuje s odborníkem na volnočasové aktivity a nutno říci, že tyto projekty jsou velmi zdařilé a pro děti...

Mladí čeští a polští basketbalisté společně trénovali v Turnově

04.09.2017

Příkladem, že nejen obce Libereckého kraje realizují zdařilé mikroprojekty je sportovní klub BALL,z.s. z Liberce. Přesto, že je novým žadatelem bez zkušeností s Fondem mikroprojektů, bez problémů připravil, zrealizoval a nyní dokončuje přeshraniční projekt : „Sportovní spolupráce mládežnických spolků v ERN“. Hlavní aktivitou projektu bylo...

Pozvánka na ojedinělou výstavu do Severočeského muzea v Liberci

04.09.2017

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, představí výstavou v Severočeském muzeu v Liberci výsledky svého projektu „ Staré mapy Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví „( projekt získal dotaci z Fondu mikroprojektů ve výši 13 665 € ). Projekt si kladl za...

Řezbářské symposium v Heřmanicích

21.08.2017

Heřmanice pojí projektové partnerství s lužickou obcí Nebelschütz, které letos vyvrcholilo řezbářským symposiem v Heřmanicích. Při týden trvající akci tvořili v Heřmanicích svá díla řezbáři, kovář a kameník. Hotové artefakty budou zdobit veřejná prostranství Heřmanic a přibude k nim i jedno dílo z Nebelschütz, které bylo...

Změna adresy

28.07.2017

Euroregion Nisa od 1.8.2017 sídlí na nové adrese:

Evropský dům, U Jezu 525/4, 46001 Liberec IV - Perštýn 

1. patro v budově Evropského domu – vedle budovy Libereckého kraje

 

Telefonní kontakty >>>

1
...
10
>>>Celkem:807